Gumoasfaltová penetrace DenBit DISPER AS

 • Popis produktu

  Vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu a pryskyřice. Přidáním asfaltu a pryskyřice je docíleno elasticity a velmi silné přídržnosti k podkladu. Emulze je odolná vůči slabým kyselinám a zásadám, lze ji použít v bezprostředním kontaktu s polystyrénem. Jako penetrační nátěr má velmi dobré hloubkové penetrační vlastnosti. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro asfaltové pásy a hydroizolační hmoty na bázi disperzních asfaltu.

 • Použití

  • Jako roztok určený pro vytvoření penetrační a adhezivní vrstvy pod hydroizolační nátěry a asfaltové pásy;
  • Používá se pod hydroizolační nátěry z DenBitu DISPER DN, DenBitu DISPER STYRO LT, 2K Hydrobit Fast, Hydroblok B400 a jiné nátěrové hmoty na bázi disperzních asfaltů (ředí se v poměru 1:9 s vodou);
  • Penetrace pod tepelně svařitelné asfaltové pásy (ředí se v poměru 1:4 s vodou);
 • Technická specifikace

  • Rychlé schnutí – řádná suchost po 6 hodinách;
  • Výborná hloubková penetrační schopnost;
  • Bez obsahu rozpouštědel;
  • Bezpečná v kontaktu s polystyrenem;
  • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám;
  • Na suchý i vlhký podklad;