XPan Zentyss 300-L

  • Popis produktu

    Pro izolaci soklu pod úrovní terénu (hladký, zpevněný povrch), vhodný pro podlahy, terasy a střechy (stupňovitá hrana)

  • Použití

    • Tepelná izolace pro izolaci soklu pod úrovní terénu (hladký, zpevněný povrch), vhodný pro podlahy, terasy a střechy (stupňovitá hrana)