ZELENÉ STŘECHY

V současné době se stávají zelené střechy nejen výrazným reprezentačním, ale i užitným
prvkem pro vlastníka nebo uživatele objektu. Stále více se začínají prosazovat i na našich
budovách jak z důvodu estetických, tak i praktických neboť plní funkci doplňkové tepelné
a zvukové izolace. Chrání střechu před mechanickým poškozením i vnějšími vlivy.
Základní rozdělení zelených střech

  • Extenzivní střešní zeleň
  • Intenzivní střešní zeleň
Izobit Garden

Extenzivní střešní zeleň
Extenzivní střešní zeleň se zakládá na střešních konstrukcích, které mají únosnost 100 – 300
kg/m2
. Tato malá únosnost umožňuje požívat jen nižší vrstvy vegetačních substrátů (objemová
hmotnost hlíny je cca 17 kg/m2 a vysazuje se pouze specifický sortiment zeleně, který také
nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Jedná se o odolné, nízké, do plochy se rozrůstající se rostliny,
což jsou hlavně trvalky, skalničky a suchomilné rostliny, které snášejí extrémní podmínky a jsou
schopny přežít i období déletrvajícího tepla, sucha i mrazu. Podrobněji lze je ště extenzivní
ozelenění rozlišit dle tloušťky vegetačního substrátu:

VÝHODY

1. Snižují spotřebu volných ploch a podíl dlážděných ploch.
2. Produkují kyslík a váží kysličník uhličitý.
3. Filtrují částice prachu a nečistot ze vzduchu a absorbují škodliviny.
4. Zabraňují přehřívání střech, a tím víření prachu.
5. Redukují teplotní výkyvy způsobené střídáním dne a noci.
6. Zmenšují kolísání vlhkostí vzduchu.
7. Mají při odborném provedení téměř neomezenou životnost.
8. Mají tepelně izolační účinek.
9. V létě chrání obytné podkroví před intenzivním slunečním žárem. 32
10. Jsou pokládány za nehořlavé.
11. Zpomalují odtok dešťové vody, čímž snižují zatížení veřejné kanalizace.
12. Šíří aromatickou vůni.
13. Vytváří životní prostor pro hmyz.
14. Je estetická, v člověku vyvolává pozitivní stav mysli a pocit uvolnění.

© 2024 KST MEMBRANE s.r.o.