charBIT V60 S35

 • Popis produktu

  Natavitelný asfaltový pás s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné rohože-vliesu, opatřené oboustrannou krycí vrstvou z oxidovaného asfaltu a separační vrstvou, tvořenou lehce tavitelnou folií na straně spodní a jemnozrnným minerálním posypem na straně horní.

 • Použití

  • Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech (EN 13707:2004+A2:2009)
  • Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti (EN 13969:2004/A1:2006)
  • Asfaltový pás lze použít jako mezivrstva hydroizolace střešních skladeb nebo jako hydroizolace proti zemní vlhkosti (ne proti tlakové a gravitační vodě).
 • Technická specifikace

  Minimální rozměry (délka x šířka): 7,5×1 m
  Tloušťka: 4 mm
  Druh osnovy: skleněná textilie
  Druh asfaltové hmoty: asfalt modifikovaný SBS
  Pružnost při nízkých teplotách: -5˚C
  Tekutost při zvýšené teplotě: 80˚C
  Pevnost v tahu (N/50mm):
  v podélném směru: 1500 N/50 mm,
  v příčném směru: 1500 N/50 mm
  Prodloužení:
  v podélném směru: 10 %
  v příčném směru: 10 %.
  Množství na paletě: 20 rolí/ 150m²