Sopravap stick alu FR 108

 • Popis produktu

  SOPRAVAP STICK ALU FR 108 je parotěsná zábrana se sníženou požární zátěží dle DIN 18234-1 s výhřevností < 10500 KJ/m2, samolepicí elastometrický asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie dle DIN EN 13 970, jako prakticky parotěsná vrstva dle DIN 4108-3, odst. 3.1.6. (Sd > 1500 m).

 • Použití

  • SOPRAVAP Stick Alu FR 108 (KSP) se pokládá jako parotěsná zábrana dle platných technických pravidel pro projektování a provádění izolací polymerovými a asfaltovými pásy (abc Bitumenbahnen vdd e.V.), směrnic pro ploché střechy (ZvdH e.V.) a předpisů výrobců pro mechanicky kotvených a lepených střešních konstrukcí. Podle potřeby je nutno pracovat za podpory tepla. Podélné a příčné přesahy
   musí být před spojením čisté a uzavírají se stlačením
 • Technická specifikace

  Tloušťka: 0,25 mm
  Šířka: 1,08 m
  Délka: 50,0 m

  Balení: 30 rolí na paletě