Samolepicí SBS asfaltové pásy

IZOBIT SUPER STICK

Modifikovaný samolepicí asfaltový pás kopolymerem SBS s AL vložkou vyztuženou skelným rounem.

IZOBIT SUPER STICK

Samolepka, která opravdu lepí!
Vlastnosti tohoto pásu jsou skvěle vyváženy, tak aby opravdu na podkladu držel, byl tvárný v detailech střechy a pružný bez rozměrových odchylek v ploše střešního pláště.
Modifikovaný samolepicí asfaltový pás tloušťky 3mm, modifikace SBS -30°C, vyztužená skelná vložka. Povrch PE fólie + rastr pro řezání bez měření.

SOPRAVAP STICK ALU FR 108je parotěsná zábrana se sníženou požární zátěží dle DIN 18234-1 s výhřevností < 10500 KJ/m2, samolepicí elastomerický asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie dle DIN EN 13 970, jako prakticky parotěsná vrstva dle DIN 4108-3, odst. 3.1.6. (Sd > 1500 m).