ALSAN 770 TX

 • Popis produktu

  ALSAN770 TX je kvalitní izolační pryskyřice na bázi polymetylmetakrylátu
  (PMMA) pro aplikaci v napojovacích a koncových úsecích. Lze ji překrýt dalšími
  systémovými výrobky jako např. rozlívací maltou ALSAN 870 RS. Uzavření
  (stabilizace) není nutná, ale je možné dobarvení pomocí ALSAN 970 F Finish.
  Přípravek ALSAN 770 TX je i bez stabilizace odolný proti UV záření a byl
  prověřen institutem FLL. Spotřeba se liší dle podkladu. Jako technická izolační
  membrána cca. 2,5-3 kg/m², případná krycí vrstva 1-1,5 kg/m².