Podkladní SBS asfaltové pásyParotěsné natavitelné pásy vyráběné z modifikovaného asfaltu – SBS.Používají se jako parotěsná vrstva střešních plášťů a protitlakové vodě vrstva zemních izolací včetně protiradonové ochrany.

Modifikovaný podkladní asfaltový pás svařovaný horkým vzduchem modifikovaný kopolymerem SBS, s nenasákavou nosnou vložkou z polyesterového rouna.
Podkladní pás Izobit G200 – Modifikovaný podkladní asfaltový pás svařovaný horkým vzduchem modifikovaný kopolymerem SBS, s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné tkaniny.
Natavitelný pás s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné tkaniny, oboustranně opatřenou asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS a separačními vrstvami z jemného minerálního posypu na straně horní a PE folií na straně spodní.
Natavitelný pás s nenasákavou nosnou vložkou ze skelné tkaniny, oboustranně opatřenou asfaltovou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS a separačními vrstvami z jemného minerálního posypu na straně horní a PE folií na straně spodní.